woensdag, 09 maart 2016

« terug naar overzicht

kaatsheuvel-start-bouw
 
De wethouders Bruijniks (midden) en Ligtenberg verrichten met directeur Meeuwsen (links) de bouwstart.
 
DOOR NICO SNELS
 
Een bouwplan van de lange adem
Met het storten van beton in de eerste kelknaad werd gisteren in Kaatsheuvel
de start van een langverwacht nieuwbouwproject gemarkeerd.
 
Aangezien van bouwers de nodige creativiteit mag worden verwacht, ging gistermiddag in
Kaatsheuvel niet de eerste paal in de grond. Om de start van het nieuwbouwplan aan het Prins Bernhardplein feestelijk te markeren, werd de eerste kelknaad volgestort. "Het gaat hier zo hard dat we iets anders moesten bedenken", gaf directeur Toin Meeuwsen van Alphons Coolen Bouw BV het bouwtempo aan.
Hoe voortvarend de Tilburgse aannemer sinds 25 januari ook te werk is gegaan, de verloren tijd inhalen zal niet meer lukken. "Toen ik in 2010 aan deze baan begon, kreeg ik op de eerste dag al een telefoontje van de wethouder, toevallig een oudcollega
uit Tilburg. Of ik wilde zorgen dat het
project aan het Bernhardplein een beetje kon opschieten. Daar ben ik niet helemaal in geslaagd, want het heeft nog ruim vijf jaar geduurd", constateerde directeur bestuurder Roel van Gurp van Casade, staande op de fundering voor de nieuwe huizen.
Buurt niet blij. Natuurlijk zorgde de economische crisis en daarmee de malaise in de bouw voor vertraging en er was sprake van veranderende inzichten. Maar ook de buurt was niet blij met de invulling van de hoek Prins Bernhardplein en de Mgr. Völkerstraat. De bewoners vonden het te groot, te massief voor die plek en protesteerden. "Dat burgers van hun grondrecht gebruik maken, dat moeten we koesteren. We hebben steeds geluisterd naar de omwonenden, samen naar oplossingen gezocht en
de nodige hindernissen genomen. Bijvoorbeeld om de privacy van overburen te garanderen en het parkeren zoveel mogelijk op het eigen binnenterrein te houden", blikte Van Gurp terug op de gemaakte afspraken in de afgelopen jaren.
Hij bedankte daarom de bewoners voor hun kritische inbreng en alle overige betrokkenen voor hun uithoudingsvermogen. "Ik denk dat we heel blij kunnen zijn met deze nieuwbouw op deze plaats. Dat ook een aantal zorgwoningen centraal in de gemeenschap kan worden gebouwd."
Op het terrein aan het Bernhardplein in het zogenoemde Rooi Dorp van Kaatsheuvel komen negen huur- en vijf koopwoningen en nog een appartementengebouw met vijftien zorgwoningen. Dat krijgt drie woonlagen en wordt tien meter hoog.
Casade is begonnen met het toewijzen van de huurhuizen en twee woningen zijn inmiddels
verkocht en op twee zit een optie. Voor de verhuur van de zorgappartementen wordt volgens Van Gurp momenteel gesproken met diverse zorgaanbieders. "Niet iedere huurder heeft immers dezelfde zorg nodig. Afhankelijk van de individuele behoefte wordt een passende zorgverlener gezocht."
Aannemer Coolen en architect Willem van Asten hebben voor het project conceptwoningen
ontwikkeld die een snelle bouw mogelijk maken. Meeuwsen: "Eind april bereiken we het hoogste punt van de woningen en die worden vervolgens eind juni opgeleverd. Dan kan de vlag in top van het appartementengebouw en dat hopen we eind september op te kunnen leveren aan Casade."
Op de locatie Prins Berhardplein en Mgr. Völkerstraat in 't Rooi Dorp van Kaatsheuvel realiseert wooncorporatie Casade een nieuwbouwproject. Het plan omvat de bouw van negen huuren vijf koopwoningen en een gebouw van drie woonlagen met vijftien zorgappartementen.
De zogenoemde concepthuizen worden gebouwd door aannemer Alphons Coolen Bouw BV in samenwerking met architect Willem van Asten. Eind juni zullen de eerste woningen opgeleverd worden.